Skeeter McKinnie drove this Ford for Harold Dean

Newton, Kansas 1953 - Tim Cornelius collection